Zajęcia z języka angielskiego mogą być prowadzone w grupach bądź indywidualnie. I jedno i drugie rozwiązanie ma zarówno swoje lepsze, jak i gorsz...