Skuteczne metody nauki języka angielskiego

Decydując się na naukę języka obcego, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów. Przede wszystkim musimy wyznaczyć sobie cel nauki, może to być np. zmiana pracy, wyjazd za granicę czy po prostu chęć zdobycia nowych umiejętności. Gdy już mamy jasno określone, dlaczego chcemy się nauczyć nowego języka, to warto wybrać odpowiednią metodę nauczania.

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa

Opiera się ona na opanowaniu gramatyki i słownictwa języka obcego, w sposób umożliwiający uczącemu się samodzielne czytanie i rozumienie tekstów literackich. Głównym założeniem tej metody jest tłumaczenie tekstów na język ojczysty oraz analiza struktur gramatycznych, które w nich występują.

Metoda audiolingwalna

Celem tej formy nauki jest wykształcenie przyzwyczajeń językowych w sposób mechaniczny, polegający na systematycznym i częstym powtarzaniu, zapamiętywaniu i utrwalaniu danego materiału językowego. Metoda audiolingwalna wysuwa na pierwszy plan zdolność słuchania, która po pewnym czasie rozwija umiejętność mówienia, kolejno czytania i pisania.

Metoda Callana

Jest to forma nauki wprowadzona przez Robina Callana w 1960 roku. Kurs angielskiego Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/ opiera się przede wszystkim na konwersacji. Uczniom zadawane są pytania, które dotyczą różnych rzeczy związanych ze słownictwem wprowadzanym na danej lekcji i oczekuje się szybkiej odpowiedzi (bez czasu na zastanowienie się). Nauczyciel natomiast ma za zadanie natychmiast poprawić błędy w wypowiedziach uczniów. Istotną rolę odgrywają tu tempo i dynamika. Czynnością, która prowadzi do osiągnięcia celu jest powtarzanie materiału. W ten sposób uczniowie przezwyciężają strach przed mówieniem w języku obcym. Początkowo była używana w armii, aby żołnierze nauczyli się w szybki sposób języka mówionego.

Metoda bezpośrednia

Głównym założeniem tej metody jest bezpośredni, naturalny kontakt nauczyciela z uczącym się. Ważne jest tu opanowanie sprawności mówienia, komunikacji i konwersacji. W tej formie edukacji nie ma miejsca na systematyczną naukę gramatyki i słownictwa. Najważniejsze jest zachęcenie uczniów do dialogu i obcowania z żywym językiem w naturalnym i bezpośrednim kontakcie.

Jak widać wybór metody jest ważny, gdyż każda w pewnym stopniu się od siebie różni.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Antyspam * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.