Pożyczka na rozwój firmy jako bardzo dobre rozwiązanie

money-494167_1280Najczęstszymi problemami osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą są bariery natury finansowej. Nie każdy drobny przedsiębiorca posiada bowiem dostateczny kapitał wystarczający do uruchomienia, kontynuacji bądź rozwinięcia swojego biznesu na pełną skalę. Z powodu przeszkód na jakie napotykają małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa w zakresie uzyskiwania kredytów bankowych, Komisja Europejska stworzyła program JEREMIE, który został opracowany w porozumieniu z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

Dzięki tej inicjatywie możliwe jest udostępnienie drobnym przedsiębiorcom takich instrumentów finansowych, które w obrębie funduszy strukturalnych wspierają rozwój gospodarczy i rozwój prywatnej inicjatywy. Dalszą pozytywną konsekwencją tego procesu jest spadek bezrobocia w wielu regionach, wspieranie lokalnej wytwórczości, a także przyczynienie się do wzrostu ekonomicznego całego kraju.

Specjalna formą pomocy w ramach programu JEREMIE, oferowaną przez tise.pl, jest pożyczką udzielaną małym podmiotom gospodarczym na bardzo preferencyjnych warunkach. Pożyczki te w przeciwieństwie do kredytów bankowych, są relatywnie nisko oprocentowane, a więc stanowi to szczególnie korzystne udogodnienie dla sektora średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw. Do końca lipca 2014 roku skorzystało z nich ponad 20 tys. polskich przedsiębiorców, co wynosiło 53,5 % w stosunku do 46,5%, którzy skorzystali z innej formy pomocy gwarantowanej przez inicjatywę JEREMIE, czyli poręczeń. Co niezwykle istotne 80% beneficjentów to mikroprzedsiębiorstwa.

Pożyczka na rozwój firmy w ramach tego programu jest bardzo korzystną opcją, ponieważ jej oferta uwzględnia specyficzną sytuację na rynku w jakiej znajdują się najmniejsi przedsiębiorcy i do niej dostosowane są warunki umowy. Wsparcie tego rodzaju nieco różni się między sobą w zależności od charakterystyki danego regionu. I tak np. w województwie zachodniopomorskim poręczenie może być udzielone maksymalnie na 80% wartości kredytu, jednakże nie więcej niż 1 mln zł. Konieczne jest również uiszczenie za nie prowizji wynoszącej 0,2% jego wartości. Inaczej zaś jest np. w województwie mazowieckim, gdzie 0,5 mln zł stanowi górną granicę pożyczki objętej poręczeniem, ale za to wartości prowizji mogą zacząć się już nawet od zera.

Takie zróżnicowanie świadczy o elastyczności dostosowania oferowanych form dofinansowania w zależności od lokalnej specyfiki. Otrzymane środki można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzeniem bądź uruchamianiem działalności gospodarczej. Dzięki temu właściciele niewielkich firm mogą wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne, rozwijać się i podnosić swoją konkurencyjność na danym rynku, jednocześnie minimalizując ponoszone przez siebie koszty inwestycyjne. Mogą one obejmować modernizację lub zakup mienia ruchomego takiego jak maszyny, urządzenia i sprzęt, a także nieruchomości (np. budynki, hale, magazyny) oraz częściowo również zakup towarów handlowych. Inwestycja może być również nastawiona na tworzenie nowych miejsc pracy.Dodatkowym atutem tego rodzaju pożyczek jest brak konieczności rozliczania poniesionych wydatków.

Fundusze, takie jak TISE, posiadają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy finansowej małym przedsiębiorcom. Ich usługi charakteryzują się prostymi i przejrzystymi zasadami, gdyż nie są to banki, a jedynie z nimi współpracują. Szczególnie zadowoli to tych klientów, dla których liczy się czas, gdyż procedury od momentu rozpoczęcia starania się o pożyczkę do jej otrzymania nie trwają długo i wymagają mniej formalności. Szczególnie przychylne dla właścicieli małych firm mogą być także takie udogodnienia jak wydłużony okres prolongaty oraz spłacania dla nowo założonych firm.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Antyspam * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.